Jannes Mulder een van de meest gerenommeerde live-presentatoren van Nederland.


Privacy statement

1. Inleiding

Jannesmulder.com respecteert de privacy van de bezoekers van zijn website www.Jannesmulder.com. Bij het gebruik van mogelijk aangeboden interactieve diensten en een bezoek aan de website staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Jannesmulder.com houdt zich dan ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.  
Jannesmulder.com gebruikt persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt alleen voor de doeleinden zoals die in dit Privacy Statement zijn omschreven. Door gebruik te maken van de website geeft u toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens zoals omschreven in dit Privacy Statement.

2. Welke persoonsgegevens worden door Jannesmulder.com verwerkt?

Voor alle bezoekers van de website worden door Jannesmulder.com gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van cookies (zie ook artikel 5). Als u zich op de website registreert om gebruik te kunnen maken van een van de diensten die Jannesmulder.com aanbiedt, kunnen de gevraagde gegevens worden verwerkt. Deze gegevens worden, in combinatie met uw IP-adres, door Jannesmulder.com verwerkt.

3. Met welk doel verwerkt Jannesmulder.com gegevens?

Jannesmulder.com verwerkt uw persoonsgegevens om de relatie met u te onderhouden. Ook worden uw persoonsgegevens gebruikt voor het (kunnen) uitvoeren van verzoeken, zoals het versturen van een nieuwsbrief. Daarnaast kunnen de gegevens worden gecombineerd en geanalyseerd voor het uitvoeren van statistisch onderzoek, het personaliseren van webpagina’s en het eventueel versturen van e-mailnieuwsbrieven.

4. Aan wie verstrekt Jannesmulder.com gegevens?

Jannesmulder.com zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

5. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Jannesmulder.com deze?

Om de toegankelijkheid van de website te optimaliseren, wordt op de website mogelijk gebruik gemaakt van cookies. Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een web-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen, wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd. Een cookie kan geen virussen bevatten of verspreiden.
U kunt eenvoudig cookies weigeren door uw browser instellingen hiervoor te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de help functie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

6. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Jannesmulder.com?

De website kan links naar websites van derden bevatten. Jannesmulder.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en naleving van de privacywetgeving door deze derden.

7. Hoe beschermt Jannesmulder.com persoonsgegevens?

Om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt Jannesmulder.com gebruik van zorgvuldige beveiligingsprocedures. Jannesmulder.com bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden en gefaciliteerde diensten.

8. Welke rechten hebt u?

U hebt het recht Jannesmulder.com te vragen welke persoonsgegevens zij van u mogelijk heeft verwerkt. Jannesmulder.com zal op dit verzoek in ieder geval reageren. Vervolgens kunt u Jannesmulder.com verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek moet aangeven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Jannesmulder.com in ieder geval reageren.

9. Kan dit Privacy Statement ook worden gewijzigd?

Dit Privacystatement kan door Jannesmulder.com ten alle tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op de website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan het   Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

10. Waar kunt u terecht voor vragen ?

Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Jannesmulder.com ten aanzien van de website dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het contactformulier.

11. Toepasselijk recht

Op dit Privacy Statement is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter.